xem tử vi
Tin tức

Chỉ tay không có đường tình duyên báo hiệu điều gì?

Trong chỉ tay, đường tình duyên ngoài tượng trưng cho hôn nhân còn phản ánh cả những phương diện như tình dục, tính dục, duyên số, vận số của con cái,… nên ở những người có đường tình duyên, những phương diện này đều khá rõ ràng. Nhưng những người không có đường tình duyên không phải sẽ cô độc cả đời mà chỉ là không thể hiện rõ qua đường chỉ tay.

Bàn tay không có đường tình duyên

1. Dục tính không mạnh

Từ góc độ tình dục, thuật xem đường chỉ tay cho biết người không có đường tình duyên khả năng tình dục khá kém, và đôi khi còn có biểu hiện của sự lãnh cảm tình dục. Vì vậy mà họ đối với chuyện tình dục không thích cũng chẳng ghét. Biểu hiện này thường rõ nhất ở độ tuổi thanh niên.

2. Duyên số với người khác giới không tốt

duong-tinh-duyen-khong-co-blogtamsu-3

Người không có đường tình duyên thường không quá quan tâm vấn đề tình cảm và hôn nhân. Nhưng người biết xem chỉ tay đều biết rõ một điều: đường chỉ tay đều không ngừng biến hóa, hiện tại chưa có chưa chắc tương lai sẽ không có. Những người vốn không có đường tình duyên khi qua độ tuổi 20, dần tiếp xúc với nhiều người khác giới, đường tình duyên có thể sẽ xuất hiện.

Xem thêm