Thứ 4 của Kim Ngưu (14/3/2018) Mặt Trăng vuông góc sao Mộc cho thấy bạn cởi mở hơn thường ngày, biết đón nhận ý kiến người khác một cách vô…