xem tử vi
Thần Nông

TỬ VI CHỦ NHẬT NGÀY 21/05/2017 CỦA THẦN NÔNG

Chủ Nhật của Thần Nông (21/5/2017)

Muốn mượn tay người khác hoàn thành công việc vì lười nhưng kết quả lại bày việc cho chính mình, còn bận rộn hơn cả lúc trước. Thế mới biết, sai một li đi một dặm, cuối tuần này có phải tăng ca thì cũng là do bản thân mình thôi, không oán không trách ai được. Tốt nhất là có việc thì tự làm, như vậy mới chắc chắn.

Những việc mà bạn từng tin tưởng, không một chút nghi ngờ thì đột nhiên lại có hoài nghi, suy nghĩ không tốt. Sự thật chính là sự thật, dũng cảm đối diện, không nên dùng những lời nói dối để đánh lừa bản thân. Trước sau gì Hoor Caps cũng sẽ phải thành thật với chính mình thôi nên thà đau một lần rồi thôi, đừng để đem dài lắm mộng.

Thực tế cho thấy, đi qua thất bại là kinh nghiệm tốt trong công việc, học tập cũng như cuộc sống nên không nhất thiết phải bài xích. Cáp Cáp có thể từ những việc không thành công trước đây mà thu cho mình bài học tốt, để sau này không phạm phải sai lầm đáng tiếc nữa.

Xem thêm