xem tử vi
Bảo Bình

TỬ VI THỨ 5 NGÀY 15/06/2017 CỦA BẢO BÌNH

Thứ 5 của Bảo Bình (15/6/2017)

Bạn có nguồn thu khá ổn, đó là điều bạn khá tự hào khi mình có thể tự nuôi sống bản thân và phần nào phụ giúp cho gia đình nữa. Bố mẹ đã chịu nhiều vất vả nuôi bạn ăn học nên giờ có tiền trong tay, thấy thứ gì đẹp, thứ gì tốt bạn cũng muốn khuôn về nhà.

Tuy nhiên Bảo Bình cũng phát phiền khi hễ về nhà lại bị giục giã chuyện yêu đương. Không phải bạn không có mối nào nhưng giờ chuyện chưa đâu vào đâu, bạn cũng thấy đó chưa phải là chuyện thực sự cấp thiết bây giờ.

Nếu gặp được người phù hợp thì cứ thoải mái sống với cảm xúc của mình nhé. Đâu phải mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều có thể sắp xếp đúng theo kế hoạch. Có những thứ đến rất bất ngờ, nhưng chẳng ai có thể chối từ.

Xem thêm