xem tử vi
Thần Nông

TỬ VI THỨ 6 NGÀY 03/03/2017 CỦA THẦN NÔNG

Thứ 6 của Thần Nông (3/3/2017)

Hôm nay là một ngày làm việc chân thật của Thần Nông, bạn chú trọng hiệu quả thức tế mà không quan tâm tới quá trình, thậm chí mình làm nhưng sẽ cho người khác được hưởng công danh lợi lộc. Điều bạn quan tâm là những gì mình có thể đạt được và giới hạn của chính mình chứ không phải tiền tài danh vọng.

Bạn coi địa vị trong lòng ai đó mới là thành công cần đạt được, mục tiêu cần chạm tới nên phương hướng làm việc rất rõ ràng, sáng tỏ. Ngoài ra, trên phương diện sự nghiệp nếu hợp tác với người khác phái thì năng suất sẽ được đẩy cao hơn rất nhiều.

Nói gì thì nói, Thần Nông cũng cần giành chút ít quyền lợi cho mình, bạn không tham nhưng đó là những điều xứng đáng được nhận. Nhận để người khác biết rằng bạn mới là người làm được việc, bạn không tranh do bạn không muốn thôi chứ không phải không thể.

Xem thêm